1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Et Biorek-anlæg
Min far og jeg kom ud til Sandager Skovgård lidt i 1 en mandag i januar. Da vi stod ud af bilen lagde vi straks mærke til et af de problemer gylle skaber, nemlig lugt generne, der i det her tilfælde kom fra ca. 2.600 svin m.m. Vi fandt en mand og spurgte hvor Biorek-anlægget stod. Da vi kom der hen, gik vi ind i et lille rum hvor der var et par borde en kaffemaskine og en computer der styrede hele anlægget. Som sagt så er anlægget computer styret, så man faktisk, ved hjælp af modem kan sidde i Odense og styre et anlæg i New York. Det er praktisk fordi, når der kommer flere anlæg så ville det være upraktisk at alle anlæggene var bemandede. På skærmen så man ikke bare et kedeligt diagram med en masse tal. Man så en tegning af hele systemet hvor tallene så står. Anlægget kan også styres manuelt.

I rummet var der også to mænd, den ene hed Lars, det var også ham der viste os rundt. Han startede med at fortælle hvad gylle egentlig er og hvad det indeholder. Så gik han videre til at forklare processen skridt for skridt ud fra en simpel tegning. Han fortalte også hvad forproblemer gylle skaber i dag for landmanden. Da han havde forklaret det hele sagde han at noget af anlægget ikke kørte fordi der var kommet for mange bobler i den reaktor, hvor biogas processen foregik, så det var bogstavelig talt løbet oven ud. Boblerne kom fordi den proces der sker der er en slags gæring.

Da vi gik uden for, havde jeg fundet mit fine nye kamera frem, så jeg kunne få taget nogle fine billeder. Vi så først den store gylle tank, men der var nu ikke så meget af se for en lille en som mig. Så, så vi den før omtalte reaktor der deler gyllen i flydende form og gas, vi så også gas beholderen Og den maskine der filtrerede de "store" partikler fra, dvs. alt det der er over en mm. Så gik vi ind i huset, hvor "maskinen" stod. De tre maskiner der stod derinde var bygget således at de kunne være i hver sin container.

I huset var der en underlig ildelugtende hørm, der sved i halsen når man tog en dyb indånding, så jeg fik det faktisk lidt dårligt derinde. Det første vi så var ultrafiltrene. Det var en masse rør, der var fyldt med filtre, hvor den mørkebrune flydende del løb igennem, og blev til en næsten gennemsigtig gul væske. Den gas der så stadig var i væsken før filtrene blev filtreret fra og sendt tilbage til biogas-reaktoren.

Den gule væske kom så over i ammoniakstripperen. Det var faktisk en ret farlig del da den indeholdt ca.100o varmt ammoniak. Det var også den del, de havde de største problemer med at få fra tegnebrættet til virkelighed.- De havde i det hele taget haft nogle problemer med det hele. Fx ved ultrafiltrene viste de ikke hvor mange filtre der skulle bruges, de viste bare at der skulle bruges filtre. Det samme gælder også den omvendte osmose. Efter at ammoniakken blev separeret fra løb væsken videre ind i omvendt osmose. Det var også et sted hvor det hele blev sendt igennem nogle filtre og på den måde delt op i rent vand og gødning.

Til sidst så vi den gasmotorer der lavede varme og el. Det lignede mest af alt et virvar af rør, men den producerede hvad den skulle.

Gasmotoren er egentlig unødvendig, men med den er anlægget selvforsynende med el og varme, og den varmer også svinestalden op.

Da dette anlæg kræver meget gylle er det nok kun de helt store "gylle producenter" der kan have glæde af det.

Før vi kørte hjem spurte vi hvad sådan et anlæg koster. Den model som vi så kostede omkring 7-8 mill, men nu har de en masse erfaring så næste gang kan de nok kappe et par mill. af prisen, men det de var interesserede i var ikke prisen, men kvaliteten. Prisen er heller ikke altafgørende for landmanden da han i forvejen skal betale en høj miljøafgift.

Alt det der er brugt til at fremstille anlægget er noget man har haft kendskab til tidligere. Det Bioscan's 9 ansatte så har gjort, er bare at udnytte denne viden og sætte det hele sammen, på tegnebrættet. Det har gjort dem til det firma der har klaret sig bedst i '97 på børsen. Kort sagt "Gylle blev til Guld"

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail