1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Forringet vandkvalitet
Hvis der pumpes for kraftigt eller ujævnt, rykker den iltede zone længere ned, og områder der hidtil har været ilt frie bliver nu pludselig iltede. Derved forvitrer bl.a. jernsulfid-forbindelsen pyrit, der findes i store mængder i sand. Når det forvitrer, frigives der nikkel og sulfat til grundvandet. Nikkel er et tungmetal der stort set ikke udskilles af organismen, det kan frem kalde allergi og kræft (grænseværdi for nikkel er 20 ug. pr. liter). Sulfat indvirker uheldigt på fordøjelsen ( grænseværdi for sulfat, i drikkevandet er på 250 mg. pr. liter). I Beder syd for Århus målte forskerne, en sulfat koncentration på 200-2000 mg. pr. liter, og en nikkel koncentration på op til 260 ug. pr. liter, tæt på et sandvindue, (et sandvindue er et sted hvor ler laget er fuldstændig brudt, helt op til jordoverfladen) hvor det atmosfæriske lufttryk er højt.

Hvis den iltede Zone rykker længere ned har bakterierne også sværere ved at nedbryde næringsstoffet nitrat. For meget nitrat i drikkevandet kan medføre at spædbørn under 3 måneder kan få akut iltmangel, hvis vandet samtidig indeholder kolibakterier. De omdanner nemlig nitrat til nitrit. Nitrat nedbrydes normalt i den iltfrie zone, af anaerobe bakterier samt ved kemiske reaktioner med lermineraler og omdannes til uskadeligt kvælstof. Hvis ilten trænger ned i den iltfrie zone mister de nitratreducerende bakterier evnen til at nedbryde nitrat, og koncentrationen af nitrat i grundvandet vil stige.

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail