1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Indledning
I Danmark var vi fra begyndelsen udrustet med rigeligt grundvand, og vi danskere har altid taget rent, friskt og velsmagende grundvand som en selvfølgelighed.

Men grundvandet er i fare. Det er truet af forurening, og det er vores skyld, og det rene vand til de kommende generationer kan kun redes gennem øget forståelse og beskyttelse af grundvandssystemet.

I lang tid har man overset gift i jorden, såkaldte PAC'er. De findes i tusindvis i tjære og på jernbane sveller. De består af næsten ukendte kemiske forbindelser. Man ved ikke meget om disse nye stoffer, og det er derfor svært at sige hvor farlige de er. Hans Løkke fra Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg kalder opdagelsen "epokegørende" og siger:" Vi skal selvfølgelig stadig kigge efter de kræftfremkaldende stoffer (PAH'erne), men vi skal i højere grad koncentrere os om de "nye stoffer". Med stor sandsynlighed vil den meste af giftigheden fra olie- og tjæreforurening stamme fra PAC'erne". Han mener også at PAC'erne opløses lettere i vand end PAH'erne, dermed er der en øget risiko for, at PAC'erne siver med regnvandet ned til grundvandet.

Der bliver stillet mange spørgsmål om grundvandet, fx: Hvor meget vand kan vi tillade os at pumpe op af de dybe grundvandsmagasiner uden at tømme dem eller forurene dem? eller : Hvor er det mest forsvarligt at indvinde vandet? Hvordan sikre vi os at de vigtige grundvandsmagasiner ikke forurenes med giftstoffer fra lossepladser, kemikaliedepoter eller via landbrugets og industriens aktiviteter? Alle disse spørgsmål kræver kvalificerede svar, men kan de besvares? "Viden er forudsætningen for en bæredygtig udnyttelse af denne uvurderlige ressource."

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail