1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Sprækker i ler
Man har hidtil ment at moræneler var en effektiv stopper for nedsivende miljøgifte, fordi det i nogle tilfælde renser leret, men man ikke kendte til sprækker i leret, som kan gå igennem et lerlag på 5-8 meter eller mere.

Elektriske og elektromagnetiske målinger fra jord overfladen giver et godt indtryk af de vandrette strukturer i undergrunden, men afslører ikke lodrette sprækker i leret.

Forskere blev opmærksom på disse sprækker da de gravede et stort hul i en forurenet tjærer grund ved Ringe. Hullet var 5m. dybt, 10m. langt og 20m. bredt. Sprækkerne blev sandsynligvis dannet da isen knuste leret på langs og på skrå. Disse sprækker findes adskillige steder i Østjylland og på Øerne (det område der blev dækket af Weichsel-istidens hovedfremstød). Tjærer grunden var forurenet med creosoter (tjærestoffer der især anvendes til træbeskyttelse, det indeholder PAH'er). Forskerne målte hvor hurtigt creosoter sivede ned. Målingerne viste at creosoter sivede hurtigst ned gennem de øverste 2,5m og det skyldes antallet af sprækker. Andre stoffer nåde 4m ned på en uge.

Der hvor der er sprækker kan miljøgifte, som normalt ville blive tilbage holdt, og blive helt eller delvist nedbrudt af leret, sive meget hurtigere ned til grundvandet, med regnvandet.

Sprækkerne betyder desuden, at væsentlig forurening gennem årtiger kan smitte det nye vand der strømmer forbi i sprækkerne, d.v.s. at lidt forureningen har sat sig fast i sprækkerne, mens resten er sivet ned, og når der så kommer nyt og måske rent vand forbi så trækker det lidt af den forurening med som sidder i sprækkerne. Det er meget vigtigt at tage hensyn til disse sprækker fx når man skal bygge kemikalie fabrikker så man ikke pladserer en forurenende fabrik på en "si".

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail