1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Nedsivning
Der er over 1600 gamle lossepladser i Danmark, som alle kan udgøre en trussel mod drikkevandet. Det er usandsynligt at de gamle lossepladser nogen sinde bliver sikret, eller fjernet.

På en losseplads ved Grindsted har en gruppe forskere målt nedsivningen og nedbrydningen gennem 900 dage. Ved den losseplads, ligesom så mange andre lossepladser, siver miljøgifte ned. Nogle af de stoffer der siver ned bliver organisk nedbrudt, mens andre siver helt ned til grundvandet. Den forurening der kommer ned til grundvandet bevæger sig i en fane gennem grundvands- magasinet. Man kan så håbe på at fanen ikke driver hen mod en vandboring. Hvis det ikke driver hen mod en vandboring kan naturens rensningsanlæg i nogle tilfælde rydde op efter os.

I mange tilfælde vil afværgeforanstaltninger og oprensninger være nødvendigt for man kan ikke stole blindt på bakterierne.

Forskerne fra Grindsted lossepladsen fulgte 16 forskellige kemikaliers vej ned gennem undergrunden. Af de16 blev kun 8 stoffer nedbrudt helt, i den iltfrie zone, 3 blev delvist nedbrudt, mens de sidste 5 ikke viste tegn på nedbrydning gennem forsøgets 900 dage. Disse yderst sundhedsskadelige stoffer er: Benzen, ethylbenzen, m-xylen, p-xylen og triklorethylen.

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail