1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Vandets kredsløb
Vandet er altid i bevægelse, selvom man ikke skulle tro det. Det bevæger sig i et kæmpe kredsløb. Vandet fordamper, ved hjælp af solen fra alle have, søer, vandløb og planter. Dampen stiger op til himlen og danner skyer som så falder ned til jorden igen, og processen fortsætter.

Når vandet rammer jorden som nedbør, vil det enten fordampe og stige op til himlen igen, sive ned i jorden og blive optaget af rødder fra planter eller sive helt ned til grundvandet. Ved kraftige regnskyld kan jorden ikke optage alt vandet og det vil derfor strømme ud i havet ved hjælp af vandløb.

Det meste af det vand der kommer ned i jorden bliver optaget af planterne, og kun en lille del vil nå undergrunden. Der er stor forskel på hvor hurtigt vandet strømmer gennem jorden, fx lerjord holder meget længere tid på vandet fordi lerjord er mere fin kornet end sand og grus der er grov kornet. I lerjord kommer vandet kun et par centimeter om året, mens det siver 1-5 meter ned på et år i sand- eller grusjord.

Det har også meget at gøre med hvor gennemtrængelig over fladen er fx i byer bliver vandet stoppet af asfalt og bygninger eller ført væk af kloakker, de kan godt nok være utætte, men det er en anden historie. Derfor bliver der til ført meget lidt vand til undergrunden under en by i modsætning til åbent land.

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail